Supervision er professionsudvikling og kvalitetssikring af fagprofessionelle i deres arbejde med andre mennesker. Det vil sige, at supervisionen har to væsentlige foki.

Fokus på den person, der er i supervision, supervisanden: at socialisere, kultivere og skabe yderigere professionalitet i arbejdet, som et støttende og et (ud)dannende formål. Det er professionsudvikling.

Fokus supervisandens medarbejdere, kunder eller borgere: at sikre trivsel og velfærd for dem, der er modtagere eller brugere af den service eller det arbejde, som professionsudøveren tilbyder.  Det er kvalitetsikring.

Det vil sige, at supervision er for alle fagprofessionelle som ledere, lærere, sygeplejersker, social og sundhedassistenter og mange lignende professioner, hvor man primært arbejder med eller for andre mennesker.

Hvis du vil vide mere om muligheder for supervision på din arbejdsplads, så kontakt mig endelig.