Når du har stress skal du have hjælp uanset, hvad du eller andre mener, der er årsagen.

Når det så er sagt, er det væsentligt for mig at pointere, at stress ikke har med svage personer at gøre. Stress er i min optik et sundt menneskes symptomer på usunde omgivelser. Det vil sige, at stress opstår eksempelvis som følge at et for stort pres fra omgivelserne, for mange eller for hurtige forandringer, for lidt indflydelse på egen hverdag eller som følge af dybe personlige kriser eller udfordringer.

I samarbejde med Mindstep er jeg for øjeblikket igang med at udvikle strukturerede forløb for stressbehandling. Forløbene tilbydes til virksomheder og selskaber, der udbyder sundhedsforsikringer.

Kontakt mig endelig, hvis vi skal tale mere om stress og trivsel.