– jeg kan hjælpe dig og din virksomhed med projektledelse og -udvikling.

Projektledelse handler om mere end blot at være ansvarlig for et givent projekt samt at overholde en deadline. Det kræver en forståelse for de personer, der er tilknyttet projektet og ikke mindst en forståelse for virksomhedens og projektets situation. Med mere end 16 års erfaring som projektleder for flere forskellige virksomheder trækker jeg på en solid viden, der omhandler projektlederudvikling og mere end 10 års personaleansvar. Med i min bagage er der en bred vifte af viden og erfaring; fra leadership, forandringsledelse og til detaljerede tekniske projekter.

Jeg handler med integritet, transparens og oprigtighed i alle henseender, og disse holdninger afspejles også i min rolle som projektleder. Mange projektledere fokuserer i dag på management dvs. de har en økonomisk eller teknokratisk tilgang til at styre projekterne. Her bliver leadership ofte tilsidesat, og der bliver ikke taget hånd om menneskene i og omkring projektet; ’hvordan får jeg folk til at følge projektets mål,  og hvordan bliver de motiveret?’ Med andre ord så bliver medarbejderne desværre ofte oversete til fordel for planer og økonomi.

Her vil jeg gerne byde ind med min ekspertise og erfaring som leder og tilføre projektledelse og projektlederudvikling en psykologisk, humanistisk og holistisk tilgang. Jeg har set rigtig meget dårlig ledelse gennem mange år, og desværre kun lidt god ledelse. Det vil jeg gerne være med at forandre til det bedre!

Mine fagområder som projektleder indebærer blandt andet sundheds-it, netværks- og sikkerhedsprojekter samt Skype for Business. I denne sammenhæng samarbejder jeg bl.a. med Prodata Consult. Desuden dækker mit netværk det meste af Danmark, da jeg tidligere har samarbejdet med bl.a. KMD, Danske Spil, Synoptik, KonicaMinolta, Coop samt flere danske kommuner og regioner.

God ledelse og projektledelse kræver indblik i dine medarbejdere, og kan nogle gange blive endnu bedre med en udefrakommendes syn på jeres situation. Ønsker I at få endnu bedre projektledelse eller skal jeres virksomhed til at satse mere på udvikling af projektledelse?

Mine værdier

  • Integritet: I en virksomheder er der ofte mange ydre forandringer, og med min personlige integritet tilfører jeg troværdighed til virksomheden – dét,  jeg siger, afspejles i det,  jeg gør.
  • Transparens: Som projektleder og ledelseskonsulent værdsætter jeg åbenhed og gennemsigtighed, da det gør det nemmere for ledere og medarbejdere at navigere rundt i deres arbejdsfunktion. Jeg viser, når det går godt og tager ansvar, når det går mindre godt.
  • Oprigtighed: En personlig egenskab som oprigtighed gennemsyrer både min måde at tænke og arbejde på, og jeg vægter dialog fremfor envejskommunikation.