Uddannelse

 • 2017 Psykolog, Cand.Psych., med baggrund i kandidatprogrammet Konsultativt Arbejde i Organisationer, KAiO (AAU)
 • 2015 Ba. Psych. (AAU)
 • 2008: Uddannet Individual- og Gruppeterapeut i Gestaltanalyse fra Institut for Gestaltanalyse (Certificeret uddannelsested)
 • 2005 IPMA-certificeret projektleder, niveau C, recertificeret i 2010 og 2015
 • Diverse kurser i NLP, teambuilding, kommunikation, ledelse og positiv psykologi

Erhvervserfaring

 • 2017 – Selvstændig psykolog – TomSteenJensen.dk
 • 2016 – Selvstændig projektleder – TomSteenJensen.dk
 • 2007-2015 Projektleder ved KMD A/S
 • 1998-2007 Chef, teamleder og projektleder ved Spar Nord Bank A/S
 • 1997-1998 Systemplanlægger ved Nordjyllands Amt
 • 1995-1996 IT-specialist ved Hobro Sygehus
 • 1993-1995 IT-konsulent ved LEC SystemCenter A/S
 • 1986-1993 Værnepligtig, sergent og oversergent ved Jyske Trænregiment, Forsvaret, herunder to gange udstationeret i FN-tjeneste

Samarbejdspartnere

Anden praksis

 • 2005-2013 Selvstændig psykoterapeutisk praksis i Skørping
 • 2005-2013 Sorggruppeleder ved Kræftens Bekæmpelse i Aalborg  for sorggruppe for unge voksne mellem 18 og 24 år
 • Undervisning af unge i UU Mariagerfjord
 • Foredrag om ‘Det gode liv’ på Savillas
 • Hjælp til adskillige skole- og gymnasieopgaver

Publikationer

 • (In progress) ‘Ledelse i projektledelse’. Et kvalitativt studie om, hvad siger psykologisk forskning om ledelse i projektledelse for at opnå succes, og hvad siger projektledere om deres egen ledelsesadfærd i projekter.
 • Mohr-Jensen, C., Jensen, T. S., Bang-Schnack, M., Thingvad, H. (2015). “What Do Primary and Secondary School Teachers Know About ADHD in Children? Findings From a Systematic Review and a Representative, Nationwide Sample of Danish Teachers”.
  http://jad.sagepub.com/content/early/2015/08/21/1087054715599206.abstract

Referencer

 • KMD A/S
 • Kerteminde Kommune
 • LEAD – enter next level A/S
 • NextNord fmba
 • Region Nordjylland
 • Vestbjerg Skole

Sociale medier

Samhandelsvilkår

 • Priser
  Ydelser fra TomSteenJensen.dk afregnes altid efter forbrugt tid, til den enhver tid gældende timesats. Timesats og kørsel kan aftales individuelt.
 • Ansvarsfraskrivelse
  TomSteenJensen.dk kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancestop eller andet indirekte tab som følge af ydelser eller rådgivning leveret fra Tom Steen Jensen. Ansvarsfraskrivelsen angår hændelige forhold, og ikke forsætlige eller groft uagtsomme forhold.