Leadership eller Management?

Lige nu arbejder jeg på et studie af, hvad projektledere selv siger om, hvilken ledelsesadfærd de anvender i deres dagligdag for at bringe succes i deres projekter. Studiet skelner ledelse på et kontinuum mellem leadership og management.

Tesen er, at projektledere i Danmark bliver uddannet og anvender primært management-sporet og først efter egen interesse ad åre får fokus på leadership. Men hvor meget har det i mellemtiden kostet, både målt i økonomi og stress for projektdetagere?

Det er en kvalitativ undersøgelse baseret på interviews med flere projektledere fra forskellige brancher i hele landet. Man kan naturligvis ikke generalisere ud fra en kvalitativ undersøgelse, men undersøgelsen kommer til at give et billede af, hvad netop de interviewede projektledere siger og gør i forhold til leadership og management.

Der kommer naturlig vis et opslag her på siden, når studiet er i hus og med en opsummering af hovedpointerne.