Det Gode Liv

Det gode liv – er et liv med mening!

(En vigtig reminiscens fra det tidligere website – DetGodeLiv.dk )

Der er mange definitioner og meninger om det gode liv, hvad det er og hvad det indeholder. Jeg mener, at det gode liv er et liv med mening. Vi kan godt leve et godt liv med en god familie, gode venner, godt job og karriere, med alle nødvendige materielle goder eller, hvad vi nu hver især finder godt. Men hvis ikke vi oplever livet som meningsfyldt, så mangler vi noget afgørende.

Vi kan hente god hjælp i et filosofisk tankeeksperiment af den amerikanske filosof Robert Nozick. En tilpasset udgave af Nozicks tankeeksperiment kan kaldes en oplevelsesmaskine. Forestil dig, du kan lægge dig ned i en kasse. Der tilsluttes en masse ledninger til din krop og din hjerne. Maskinen vil via en computer og ledningerne for altid styre dine oplevelser og vil garantere dig et godt og varieret liv med udelukkende gode oplevelser, det gode liv. Maskinen vil skabe dig illusionen om, at du selv handler og lever et ægte liv, og ikke er et passivt offer for netop maskinen, som du øjeblikkeligt overhovedet ikke vil kende til eksistensen af. Maskinen netop skaber illusionen af en virkelig verden. Nozicks spørgsmål er nu, om du vil lægge dig ned i maskinen og for altid leve det gode liv? (Eriksen, C. (red.), 2003, Det meningsfulde liv).

Jeg vil mene, at de fleste af os ikke vil lægge os ned i denne maskine i Nozicks tankeeksperiment. Vi vil mangle noget, noget ægte, noget meningsfyldt, der ikke kan opvejes af ene gode oplevelser og et godt liv. Det giver ingen mening at leve et godt liv i en maskine. Hvad mener du selv?

Endelig kan man se det gode liv i perspektivet af Carl Rogers, en amerikansk psykolog, der har sagt, at “Det gode liv er en proces, ikke en tilstand, det er en retning, ikke et mål”, hvilket også giver god mening i forhold til Nozicks tankeeksperiment, da man så at sige ikke vil nøjes med det gode liv som et mål.

Kort sagt så mener jeg, det gode liv er mere end blot et godt liv med gode oplevelser. Vi vil leve et ægte meningsfyldt liv på godt og ondt, det, der uundgåeligt er en del af livet eller livet i sig selv.