For små og mellemstore virksomheder kan det være meget omkostningstungt og dermed næsten umuligt at opbygge egen HR-funktion.

Ved at tilknytte en fast erhvervspsykolog, der kender medarbejderne, lederne og organisationen, opnås nem, hurtig og fleksibel ad hoc adgang til involvering i traditionelle opgaver for HR-funktioner. Dette kan være konfliktløsning, forebyggelse og behandling i forbindelse med stress og trivsel, supervision af grupper eller ledertræning.

Hvis du vil vide mere om denne mulighed, så kontakt mig endelig.